Partner in risicomanagement

Om een organisatie goed te besturen, bedrijfsvoering soepel te laten lopen en dienstverlening op pijl te houden, zijn steeds vaker maatregelen nodig die risico’s beperken of uitsluiten. Risicomanagement is onmisbaar voor een gezond bedrijf. Ervaart u dat ook als persoon en als ondernemer?

CSO International maakt risicomanagement minder abstract. En zorgt ervoor dat het een integraal onderdeel wordt van de organisatie: een instrument om binnen de hele organisatie risico’s te verminderen én te beheersen. Dat is een garantie voor de voortgang van de bedrijfsvoering.

*CSO International hanteert de principes en richtlijnen van de internationale ISO-norm 31000:2009

 

“Het doel is om geen enkel risico onbenoemd te laten.”

Rico Briedjal – Founding partner

Wat zijn de top 10 risico’s die de onderneming loopt?

Is er een goede rapportage van de belangrijkste trends aangaande operationele risico’s?

Wordt er gehandeld volgens de voorgeschreven wetten en regelgeving?

Was het merendeel van de daadwerkelijk geleden verliezen in kaart gebracht bij de voorafgaande risicoanalyse?

CSO International benut ervaring en expertise om risico’s te minimaliseren.

Of het nu over toevallige en eenmalige verliezen gaat, op financieel, strategisch en operationeel gebied te minimaliseren.

Het volledige spectrum van Enterprise Risk Management (ERM) wordt bekeken.

CSO International voelt zich verantwoordelijkheid om opdrachtgevers, helder en goed onderbouwd, te wijzen op de risico’s die zij lopen.

CSO
Consultancy

ERM strategie, financieel fit -analyse, fraude onderzoek, beoordeling en beleid, security

Risk
Controlling

financieel beheer, geldstroombeheer, voorraad- en inkoopbeheer, personeelsbeheer

Interim Management

risicomanagement, financieel beheer, integrale veiligheid, crisismanagement, security management

Opleiding
en Training

ISO 31.000 risicomanagement, awareness, specialistische (SF) trainingen

Continuïteit Management

BCM,
financieel beheer, integrale veiligheid, crisismanagement, AO&IB
Contact
Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u snel en overzichtelijk in beeld krijgen van uw risico’s? Neem dan contact voor een vrijblijvende afspraak.
Contact