Risicobeheer.

WIJ ZETTEN uw RISICO'S OM IN KANSEN.

Welkom bij CSO International

Wij zijn een risicobeheerder dat ondernemers en particulieren helpt hun verwachtingen waar te maken en dat onverwachte effecten op tijd aangeeft. Door gebruik te maken van een beproefd risicobeheersingssysteem, gecombineerd met ervaring en inzicht, helpen wij risico’s in het privé leven of een zakelijke omgeving te pakken en te controleren. Weten wat er staat te gebeuren is pure comfort.

Out-of-your-box

Wat ons hierbij onderscheidt, is onze houding, die een unieke mix is van pretentieloosheid gecombineerd met een nieuwsgierigheid die gepaard gaat met vloeiend, gedifferentieerd en onorthodox denken.

Wij denken dus anders! Onconventionele opdrachten vereisen een bijzondere denkwijze die noodzakelijk is om te slagen. Het is díe Special Forces mentaliteit waarop wij een uitdaging benaderen dat ons anders maakt: met een bijzondere mindset, relevante ervaring en kennis bouwen wij een proces om tot resultaten te komen. Soms ad-hoc en soms ruim in de tijd. In alle gevallen hebben wij geen enkele moeite om onconventionele oplossingen toe te passen om conventionele problemen op te lossen.

Neem contact op


Onze dienstverlening

Particulieren


Crisis ondersteuning

Onze dienst crisis ondersteuning richt zich in eerste instantie op het voorbereiden op mogelijke crises door het maken van afspraken hoe te handelen wanneer een crisis ontstaat.

Tijdens een crisis, gaan wij onze capaciteiten inzetten om rust te creëren en uw probleem snel, discreet en met geringe (rest) schade voor u op te lossen.

FamilySafe

Ons FamilySafe programma is volledig gericht op het structureel beschermen van uw levensstijl en alles wat u heeft bereikt en nog zult gaan bereiken.

Bedrijven en organisaties

Security Risk Management 2.0

Alle veiligheidsvraagstukken in, op en rond uw onderneming of organisatie beantwoord voordat er negatieve effecten zijn.

Tijdig weet u wat de specifieke risico’s zijn. Deze krijgt u deze duidelijk gepresenteerd en samen bepalen we dan wat u wilt aanpakken en wat (nog) niet.

We ondersteunen bij het implementeren van de maatregelen en zorgen er ook voor dat deze up to date blijven.

Corporate Strategy Consulting

Het ondersteunen van ondernemingen bij de ontwikkeling van bedrijfs-, organisatie- offunctionele strategieën, en;

Het helpen van publieke instellingen en organisaties bij het opstellen van hun economisch beleid.

Opleiding en training


Digitaal leren

Dé wijze waarop, onafhankelijk van tijd en locatie, kennis en vaardigheden kunnen worden opgedaan om de capaciteit en prestatie van de individuele mens verhogen.

Klassikale trainingen en cursussen

De wijze waarop diepgang in kennis en vaardigheden wordt bereikt door de individuele mens als uitgangspunt te plaatsen.


Hoe wij werken

Het uitgangspunt van onze dienstverlening is om in tijden van onzekerheid, twijfel en zorg weer controle over een situatie te krijgen waardoor u krachtig, stabiel en met een goede gemoedsrust alles kan bereiken dat u wilt.

Of het nu gaat om het voorkomen of beheersen van risico's, het doorstaan van incidenten of de afhandeling hiervan, met onze hulp krijgt u tijdig dié relevante informatie en adviezen om processen daar waar nodig aan te passen.

Hierdoor blijft u flexibel in de uitvoering van uw plan en navigeert u via de kortst mogelijke route naar uw doel.

Onze clienten

Ons clientenbestand is divers. Het loopt uiteen van grote corporate ondernemingen, midden- en kleinbedrijf, ziekenhuizen, musea, gemeenten tot aan individuele ondernemers en (vermogende) particulieren. Zij hebben allemaal dezelfde gemene deler:

Zij nemen maatregelen om risico's bewust te nemen, gedegen te beheersen of hebben te maken (gehad) met een crisissituatie.