ACADEMY.

INDIVIDUELE ONTWIKKELING. VOORBEREID OP ALLES.

Herkennen, voorkomen en doorkomen

Om individuen en organisaties hun veiligheidsomstandigheden te laten optimaliseren, bieden we opleidingen, trainingen, workshops en cursussen aan die aangepast zijn op de specifieke context van de opdrachtgever. Onze achtergrond die de basis is van onze dienstverlening, ligt bij militaire special forces die opereren op het gebied van contra-terrorisme en onconventionele oorlogsvoering. Gecombineerd met bedrijfsstrategische ervaring hebben we ons lesmateriaal ontwikkeld dat te allen tijde aansluit op de behoefte van de opdrachtgever.

Zie hieronder onze volwaarde trainingen. Daarnaast hebben we de beschikking over verschillende losse modules die samengevoegd kunnen worden in een volwaardige opleiding of die los gevolgd kunnen worden. Neem contact met ons op voor alle mogelijkheden.


Contact met ons

Volg de training 'F.I.R.S.T.'

Agressie. Een veelbesproken thema. Een groot aantal mensen heeft er dagelijks mee te maken. Dat geldt in het bijzonder voor specifieke beroepsgroepen zoals ambtenaren, zorgverleners, beveiligers, enz. Als we de oorzaak van agressief gedrag kennen en weten wat de natuurlijke reactie van de mens hierop is, kunnen we beter omgaan met agressie. Erwin van Beek ontwikkelde de training F.I.R.S.T. (Functional Intuitive Replication Scenario Training). Deelnemers leren op een prettige maar vooral effectieve wijze agressie en geweld te beheersen.

Onze masterclass 'Oog Voor Detail'

Je bent je er niet (altijd) van bewust, maar onze beslissingen zijn grotendeels gebaseerd op ons onderbewustzijn. Wij wegen de voors en tegens tegen elkaar af en gebruiken ons referentiekader. Maar ‘achter de schermen’ van rationeel denken, speelt iets anders een veel grotere rol. Onze hersens slaan meer op dan wij ons realiseren.

Want daar waar wij vooral letten op boodschappen via spraak, zijn er nog zoveel manieren waarop mensen verbaal of non-verbaal communiceren. Daar is een wereld te winnen. Ook en wellicht júist in een zakelijke omgeving. Geïnteresseerd in dit onderwerp? CSO International verzorgt de Masterclass Signal Awareness.

Het 'High Performance Team' programma

Teams worden steeds belangrijker in organisaties. Een organisatie is kwetsbaar als deze te zeer van een of meerdere individuen afhankelijk is. In 'de lijn' bijvoorbeeld vergt het aansturen van een organisatie (onderdeel) dusdanige kennis uit de diverse functionele velden, dat hecht samenwerken essentieel is. Eigenlijk zijn teams (secties, units, projectteams, managementteams) de bouwstenen van moderne organisaties.

Bij veel bedrijven en organisaties verschillende groepen (heterogene samenstelling, bv: verkoop en technisch dienst) zowel op kantoor als daarbuiten is het HPT programma een uitstekende methode om medewerkers beter met elkaar te laten samenwerken voor optimale resultaten.

Ons 'Tactical Surveillance' programma

Het Tactical Surveillance Program biedt de basiskennis en tools om op een veilige en verantwoorde manier observaties uit te voeren in opsporingsonderzoeken en of informatievoorziening.

Doel van het programma is dat je als observant observatie werkzaamheden kan verrichten ter informatie vergaring en waarheidsbevinding. Dit op een wijze waarbij er zo min mogelijk risico afbreuk wordt gedaan aan het onderzoek, en de eigen veiligheid wordt gewaarborgd.