Heb je behoefte aan controle over criminaliteitsrisico's?

Wij helpen bedrijven en organisaties hun risico's beheersbaar te maken waardoor zij zonder zorgen of twijfels kunnen werken aan hun doelstellingen

9 jaar

Ervaring

1000+

Tevreden cliënten

Heb jij het gevoel dat jullie niet helemaal 'in control' zijn als het gaat om beveiliging, of ben je juist op zoek naar bevestiging dat jullie beveiliging prima geregeld is?

Onze advies diensten

01

Security management

Security management is de identificatie van de belangen van een organisatie, gevolgd door de ontwikkeling, documentatie en implementatie van beleid en procedures voor het beschermen van deze belangen tegen criminele invloeden.

Security management wordt steeds belangrijker binnen organisaties. Dreigingen op onder andere het gebied van terrorisme, fraude, diefstal en cybercriminaliteit nemen toe. Tegelijkertijd moet je als organisatie wel blijven functioneren om de bedrijfsdoelstellingen te behalen, zeker wanneer je te maken krijgt met incidenten of calamiteiten. Lees verder>>>

02

Security audit

De security audit is een belangrijk onderdeel van security management dat echter ook als zelfstandige dienst wordt afgenomen. Wanneer dit het geval is, dan wil een organisatie of bedrijf weten wat de huidige stand van zaken is ten aanzien van haar beveiliging. In dat geval steken wij de metaforische thermometer in de beveiliging van de organisatiebelangen en bekijken in hoeverre deze voldoet aan de verwachtingen en ambities.  Lees verder>>>

03

Beveiligingsplan

Een ander belangrijk onderdeel van security management is een beveiligingsplan. Ook hiervoor geldt dat dit als separate dienst kan worden afgenomen. Een beveiligingsplan is een plan waarin de organisatie wordt beschreven, waarin staat wat er beveiligd moet worden, waarom dit beveiligd moet worden en op welke manier dit plaats dient te vinden. Het omvat een beschrijving van alle noodzakelijke organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen.

Het is een allesomvattend document is op het gebied van beveiliging. Een belangrijk onderdeel van een beveiligingsplan is hierbij de motivatie. Waarom worden bepaalde maatregelen genomen? Wat is de gedachtegang achter het nemen van dergelijke maatregelen? Zijn er bijvoorbeeld risicofactoren bekend waarop ingespeeld dient te worden? Dergelijke motivaties maken een belangrijk onderdeel uit van een beveiligingsplan. Lees verder>>>