SECURITY RISK MANAGEMENT. 

VOOR BEDRIJVEN EN OVERHEID.

Dat je risico's loopt staat vast. Hoe je er mee omgaat is een keuze.

Direct naar de opties


Proactief

Investeer in het voorkomen van risico's en het beperken van de effecten ervan.

Du​​​​urzaam
Zet in op beveiligingsmaatregelen voor de risico's van nu én die van de toekomst.
Mensgericht
Zet de mens centraal en focus op de belangen en vrijheden van medewerkers en bezoekers.
Gemoedsrust
Creëer gemoedsrust doordat je weet dat je controle hebt over de veiligheid, altijd.

Integraal advies over risico's

Omdat jullie bezig willen zijn met datgene waar jullie goed in zijn, doen wij waar wij goed in zijn. Wij nemen jou de zorg uit handen als het gaat om het voorkomen of beperken van beveiligingsrisico's en optimaliseren daarmee de veiligheid van jullie medewerkers, bezoekers en bezittingen. 

Security Risk Management is hierbij het doorlopende proces van het identificeren van beveiligingsrisico's en het implementeren van plannen om ze aan te pakken. Het risico wordt bepaald door rekening te houden met de waarschijnlijkheid dat bekende bedreigingen misbruik maken van kwetsbaarheden en de impact die ze hebben op jullie waardevolle activa.

Onze veiligheidsaanpak

De manier om te komen tot optimale veiligheid focust zich op het voorkomen van onveiligheid waar mogelijk en een effectieve aanpak van en moderne bescherming tegen onveiligheid waar noodzakelijk. Hiervoor is echter wel behoefte aan een robuust veiligheidsfundament.

Binnen deze aanpak staat een mens georiënteerde beveiliging (het persoonlijke welzijn van medewerkers en bezoekers als hun maatschappelijke omstandigheden en vertrouwen in de organisatie) centraal. Ook de bescherming van de verbindingen die de veiligheid genereren (keten beveiliging) komt terug in deze veiligheidsaanpak. 

1. Voorkomen

Anticiperend beveiligingsbeleid

Onze veiligheidsmethodiek richt zich op de basisoorzaken van onveiligheid, nu en in de toekomst. De veiligheidsinzet draagt tevens bij aan andere doelstellingen van het organisatiebeleid, zoals meerjarenplannen, inkoop/verkoop beleid en het personeelsbeleid. Ook voorkomt succesvolle preventie en anticiperend veiligheidsbeleid niet alleen dat de organisatie achter de feiten aanloopt, maar is het ook kostenefficiënter.

Juiste kennis en expertise

Om te komen tot een integrale aanpak van veiligheid, dient er een structuur te zijn die daar aan bijdraagt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van security risk management als tool om dit te bewerkstelligen. Door de juiste kennis en expertise aan te laten sluiten ontstaat controle en gemoedsrust binnen de organisatie.

2. Beschermen

Risico identificatie, -analyse en -evaluatie

Organisatie specifieke alsmede generieke risico’s brengen medewerkers, bezoekers, middelen en bedrijfsdoelstellingen in gevaar. Een juiste beoordeling van realistische risico’s geeft inzicht in de beveiligingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen en wensen van de organisatie.

Sluitende mix van OBE-beveiligingsmaatregelen

Organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen dienen op een dusdanige wijze op elkaar te zijn afgestemd dat zij elkaar versterken in hun werking. 

Keten beveiliging

Om te komen tot een integrale aanpak van veiligheid, dient de gehele keten hier aan bij te dragen. Dat betekent dat wij kijken naar alle veiligheid gerelateerde processen van de organisatie en de bijbehorende interne en externe stakeholders met hun verantwoordelijkheidsgebieden ten aanzien van veiligheid.

Crisis management

Een crisis is een is een ernstige noodsituatie waarbij het functioneren van de organisatie / de continuïteit van de bedrijfsvoering ernstig verstoord raakt.

Om een crisis (indien mogelijk) te voorkomen en, bij het manifesteren van een crisis, de gevolgen ervan te beheersen, dient het geheel aan organisatorische, procedurele en materiële voorzieningen hiervoor op een juiste wijze te zijn ingericht. 

3. Versterken

Partnerships

De rechtsorde staat onder druk. De capaciteit en daarmee de inzetbaarheid is beperkt en zal naar verwachting niet snel groeien. De overheid legt hierdoor de verantwoordelijkheid voor veiligheid steeds vaker terug naar de samenleving. Het versterken van het veiligheidsfundament vraagt hierbij om:

  • Samenwerking met omliggende bedrijven
  • Nauwe contacten met de rechtsorde
  • Universele veiligheidsafspraken binnen de branche

Informatiedeling

Bijsturen op veiligheid vraagt om een juiste informatiepositie. Hiervoor is tweeweg-informatie essentieel. Dit betekent dat specifieke data wordt gedeeld tussen partnerships, waardoor de juiste verbanden kunnen worden gelegd en conclusies worden getrokken die leiden tot verbetering van de veiligheidssituatie.

Onze diensten

BEVEILIGINGSAUDIT

In korte tijd inzicht krijgen in de werking en effectiviteit van de door jullie getroffen organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen.

VORMGEVING BELEID

Creëer inzicht en afstemming over jullie risico's en bijbehorende afspraken door deze vast te leggen (en vast te laten stellen) in een beveiligingsplan.

IMPLEMENTATIE

Maak van security risk management (SRM) een vast onderdeel van jullie bedrijfsvoering. Wij verzorgen de implementatie van jullie SRM.

Download de gratis checklist

Wanneer je controle wilt hebben over veiligheid, dan wil je weten of de aanwezige organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen (nog) voldoen aan de eisen, wensen en ambities. 

Maak gebruik van onze checklist, waarmee je met het doorlopen van een aantal vragen per beveiligingscomponent voor jezelf inzicht creëert in de staat van de getroffen beveiligingsmaatregelen die moeten beschermen tegen criminele incidenten.

"At the end of the day the goal is simple: safety and security."

- Jodi Rell

arrow_drop_up arrow_drop_down