IK BEN EEN PARTICULIER

IK BEN EEN BEDRIJF

Onafhankelijk

Wij zijn, in jouw belang, objectief en onafhankelijk

Integraal

Wij bekijken jouw omstandigheden vanuit een breed perspectief

Compleet

Alles valt en staat met een compleet beeld van jouw situatie

Snel

Door onze flexibiliteit heb je snel inzicht in de stand van zaken

Criminaliteitsrisico's

Onder criminaliteitsrisico’s vallen die risico’s die voortkomen uit bewust menselijk handelen en die vallen onder het strafrecht. Criminaliteitsrisico’s die in ieder geval binnen onze scope vallen zijn vernieling, vandalisme, agressie, bedreiging, inbraak, interne diefstal, externe diefstal, ondermijning, chantage, ontvoering, overval. 

De effecten van bovengenoemde criminaliteitsrisico’s, zijn onder te verdelen in materiële schade (oftewel schade dat is uit te drukken in geld), en immateriële schade (oftewel schade dat niet in geld is uit te drukken; het is hoe mensen (slachtoffers) zich geestelijk na een delict voelen, zoals angst, gevoel van onveiligheid. Maar denk ook aan imago schade).

Criminelen

Een crimineel, waaronder een gelegenheidsdief (dat is iemand die op dat moment dat hij/zij wordt geconfronteerd met iets wat interessant is om te stelen), beoordeeld zijn handelen aan de hand van een kosten-baten analyse. Dat betekent dat hij beoordeeld of de kans om gepakt te worden in verhouding staat tot de winst die hij kan overhouden aan de actie. Dat kan veel verschillen. Daar waar een gelegenheidsdief wel kan kiezen voor het stelen van een mobiele telefoon die toevallig op de hoek van een tafel ligt, zal hij niet snel inbreken bij een beveiligd museum voor een schilderij.

Beveiligingsmaatregelen

Beveiligingsmaatregelen bestaan, mits op een juiste wijze uitgevoerd, uit een allesomvattende mix van organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen.

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

Organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn preventieve maatregelen die je kan nemen om de kans op bijvoorbeeld inbraak, diefstal en overal te verkleinen. Veel maatregelen hiervan kan je zelf al nemen. Met behulp van een risico-inventarisatie kan je bepalen wat de meest noodzakelijke en in jouw situatie de meest wenselijke maatregelen zijn.

Bouwkundige beveiligingsmaatregelen

Bouwkundige beveiligingsmaatregelen zijn maatregelen die 'vast aan het gebouw' zitten. Buiten de bestaande muren van het gebouw, kan je denken aan het hang- en sluitwerk; sloten, cilinders, rolluiken etc. Dit is de eerste drempel om het een inbreker moeilijk te maken. In sommige gevallen wordt ook gewerkt met bijvoorbeeld rookmachines die het zicht ontnemen van een ieder die ongevraagd het pand betreedt en een alarm af laat gaan.

Bouwkundige beveiligingsmaatregelen zijn er daarmee op gericht om voor een tijdvertraging te zorgen wanneer een crimineel tracht binnen te komen. 

Elektronische beveiligingsmaatregelen

Elektronische beveiligingsmaatregelen zijn er op gericht om mogelijke indringers snel te detecteren en de hulpdiensten te alarmeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een inbraak meldsysteem, (slimme) beveiligingscamera's, overvalmelders, enz.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op voor een professionele beoordeling van jouw situatie en mogelijkheden.
Deze website gebruikt cookies
arrow_drop_up arrow_drop_down