Beveiligingsplan

Wanneer je al je keuzes over beveiliging wil hebben gebundeld

9 jaar

Ervaring

1000+

Tevreden cliënten

Omdat jij alle keuzes rondom beveiliging onderbouwd wilt hebben gedocumenteerd

Het beveiligingsplan

In een beveiligingsplan motiveer je wat je wilt beveiligen, waarom je dit wilt/moet beveiligen, waartegen je dit beveiligd en op welke manier je dit voor elkaar krijgt. Het is een opsomming van maatregelen waarmee jij controle hebt en, wanneer je dit regelmatig controleert op afwijkingen, houdt over je beveiliging. Het beveiligingsplan bestaat ten minste uit:

01

De risicoanalyse

De risicoanalyse beschrijft welke belangen er te beveiligen zijn, welke risico's deze belangen lopen en welke scenario's hierbij horen. De meest voorkomende risico's zijn inbraak, overval, brand, vandalisme.

Tegelijk kijken we naar het type mens waartegen jij je wilt beschermen. Dit kunnen criminelen zijn, maar ook - hoe vervelend ook - eigen medewerkers an alles er tussen in.

02

Organisatorische maatregelen

De organisatorische maatregelen worden vaak onderschat, maar zijn uiteindelijk de belangrijkste maatregelen. Ze hebben te maken met menselijk gedrag en het al dan niet op een juiste wijze naleven van beveiligingsafspraken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen van sleutelbeheer, clean-desk, delen van informatie, maar ook het beveiligingsbewustzijn tegen, bijvoorbeeld, het meelopen van onbekenden het afgeschermede deel van het gebouw in. Organisatorische maatregelen zijn inhoudelijk vaak apart vastgelegd in procedures en protocollen.

03

Bouwkundige maatregelen

De bouwkundige maatregelen zijn een fysieke barrière tegen ongewenste criminele gedragingen in relatie met een gebouw of ruimte. Belangrijk hierbij is de keuze voor maatregelen die het gebruik van het gebouw (de leefbaarheid) niet onnodig belemmeren, aangezien het mensen eigen is om de maatregelen dan niet als zodanig te gebruiken.

04

Elektronische maatregelen

Dit zijn over het algemeen signalerings- en alarmeringssystemen. Het gaat er in deze om het vroegtijdig signaleren en doormelden van een criminele handeling met als doel de handeling te stoppen voordat deze succesvol is. Hieronder vallen bijvoorbeeld een inbraakmeldsysteem (met alle componenten) en een camerasysteem (CCTV), maar ook individuele allarmknoppen (overvalknoppen), elektronische toegangscontrole, enz.