Heb jij behoefte aan een manager met verstand van beveiliging?

Wij leveren specialisten op het gebied van beveiliging aan bedrijven en organisaties die geen fulltimer willen of kunnen inzetten

9 jaar

Ervaring

500+

Tevreden cliënten

Expertise beschikbaar
Expertise beschikbaar

Er zijn veel momenten denkbaar dat je behoefte hebt aan expertise op het gebied van integrale beveiliging, maar dit niet kunt realiseren op de manier die bij jullie past.

In veel gevallen is dit tijdelijk, omdat er een vacature is ontstaan. In sommige gevallen is er gewoonweg onvoldoende budget of werk om een volwaardige manager beveiliging aan te stellen.

Interim manager beveiliging

Onze interim managers beveiliging zijn allemaal managers met minimaal een relevante HBO opleiding en daarbij ten minste vijf jaren ervaring als beveiligingsmanager. Zij hebben ervaring met het opzetten van en werken met een afdeling beveiliging danwel het opzetten en in stand houden van integrale beveiliging.

Onze interim managers beveiliging zijn volwaardig inzetbaar en beschikbaar. Heb je behoefte aan een manager die vanuit kennis, kunde en met sociale vaardigheid je kan bijstaan op tijdelijke basis?

Neem dan via onderstaande knop contact met ons op.

Beveiligingsmanager abonnement

Heb je wel behoefte aan de expertise van een beveiligingsmanager, maar niet de noodzaak aan een medewerker in dienst of heb je geen voltijdsfunctie met betrekking tot beveiliging? Geen zorgen. Met ons abonnement kan je voor een fractie van de reguliere kosten gebruik maken van een volwaardig inzetbare beveiligingsmanager met kennis, kunde en ervaring.

Onze managers zijn beschikbaar voor minimaal 8 uren per week. Dit kan zowel bij jou op locatie of - deels - op afstand.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

De manager beveiliging

De Manager Beveiliging geeft leiding en coaching aan teammanagers, coordinatoren en/of medewerkers die zich dagelijkse bezighouden met beveiliging. De manager draagt zorg voor de realisatie van het veiligheidsbeleid, met een optimaal evenwicht tussen veiligheid en gastvrijheid. De Manager Beveiliging draagt tevens zorg voor cultuur- en organisatieontwikkeling binnen een afdeling.

De werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit:

  • Zorgen voor een adequate uitvoeringsorganisatie met taak-bekwaam personeel;
  • bewaken van de uitvoering in kwalitatieve en kwantitatieve zin, beoordelen van informatie en rapportages en ingrijpen bij afwijkingen en problemen;
  • coachen en ontwikkelen van de teammanagers, coordinatoren en medewerker. Individueel en als team;
  • uitdragen en bevorderen van de normen, waarden en visie van de organisatie (zoals op het gebied van leiderschap, duurzame inzetbaarheid, diversiteit, veiligheid, lerende organisatie) ;
  • het opstellen en omplementeren van veiligheidsbeleid en -processen;
  • implementeren en evalueren van aanpassingen en verbeteringen m.b.t. efficiëntie, doelmatigheid en kwaliteit van dienstverlening;
  • verbinding tot stand brengen met andere teams binnen en buiten de eigen afdeling; ervoor zorgdragen dat er (integraal) wordt samengewerkt in een harmonieuze keten.

Het belang van integraal beveiligen

Integrale beveiliging is een logisch gevolg van de voortschrijdende techniek en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de toegenomen aandacht voor risicobeheersing, onder meer als gevolg van (nieuwe) wet- en regelgeving. Beveiligingsdisciplines worden en zijn steeds meer afhankelijk van de techniek en van elkaar. Het belang van een integrale aanpak wordt dan ook door veel organisaties onderkend.

Wat staat een integrale beveiligingsaanpak in de weg?

In de praktijk blijkt de weg naar het integreren van beveiligingsdisciplines geplaveid te zijn met tal van vooroordelen en technische hindernissen. In veel organisaties wordt beveiliging nog gezien als de verantwoordelijkheid van de IT afdeling óf van de facilitaire dienst. Dit staat een integrale aanpak in de weg. Integrale beveiliging is namelijk per definitie afdelingsoverschrijdend.

Integrale beveiliging: kritieke succesfactoren

Integrale beveiliging zorgt ervoor dat de verschillende beveiligingsmaatregelen vanuit de verschillende beveiligingsdisciplines de continuïteit van de bedrijfsvoering versterken. Het initiatief voor integrale beveiliging moet dan ook op centraal niveau liggen en is daarmee de belangrijkste succesfactor van integrale beveiliging.