Inzicht in de staat van je beveiligingsmaatregelen?

Wij helpen bedrijven en organisaties die zelf geen kennis hebben van beveiliging en beveiligingsmaatregelen

9 jaar

Ervaring

1000+

Tevreden cliënten

Voldoen alle door de organisatie getroffen beveiligingsmaatregelen aan de gestelde eisen die dienen voor de bescherming van medewerkers, bezoekers, gebouw, inboedel? Zijn de bestaande maatregelen niet verouderd en kan jij er nog op vertrouwen? Of worden er wellicht (binnenkort) nieuwe eisen gesteld aan de beveiliging?

Hoe werkt het?

01

Context bepalen

Als eerste stap brengen wij gezamenlijk jullie context in kaart. We willen weten wie jullie zijn en wat jullie doen. Het gaat onder meer om inzicht in:

— structuur van de organisatie, rollen en verantwoordelijkheden;
— beveiligingsvisie en -doelstellingen, en de aanwezige strategieën om deze te behalen;
— de cultuur van de organisatie; en
— normen en waarden die binnen de organisatie worden gehanteerd.

02

Risico-identificatie

We bepalen samen welke criminaliteitsrisico's jullie lopen, de oorzaken daarvan, evenals de mogelijke gevolgen. Deze stap heeft tot doel een uitgebreid overzicht van risico’s te genereren op basis van gebeurtenissen die het behalen van jullie beveiligingsdoelstellingen kunnen bewerkstelligen, bevorderen, voorkomen, belemmeren, versnellen of vertragen. Naast identificatie van wat er kan gebeuren, is het nodig mogelijke oorzaken en scenario’s in overweging te nemen die laten zien wat de gevolgen kunnen zijn. Bij de risico-identificatie behoren personen te worden betrokken die over geschikte kennis beschikken.

03

Beoordeling van bestaande maatregelen

In deze stap gaan wij actief voor je aan de slag. Wij gaan bekijken in hoeverre de reeds aanwezige organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen aansluiten bij de in de stap twee geidentificeerde risico's. We kijken ook meteen in hoeverre deze maatregelen voldoen aan jullie verwachtingen en/of ambities.

04

Evaluatie

Samen bespreken we de uitkomsten van het onderzoek. De bijbehorende rapportage geeft jullie de juiste informatie om te bepalen óf en, zo ja, welke aanpassingen julie door willen gaan voeren.

Wanneer jullie dat prettig vinden kunnen we jullie ook bij de implementatie ondersteunen.

Wij vertellen je de actuele situatie van het beveiligingsniveau en leggen de eventuele kwetsbaarheden eenvoudig bloot. Je wilt simpelweg weten waar je staat op het gebied van beveiliging (en veiligheid).

Onderwerpen die minimaal aan bod komen zijn

01

Verlichting

02

Terrein afscheiding

03

Perimeter beveiliging

04

Bewaking

05

Deuren en ramen

06

Kluizen

07

Toegang

08

Inbraak detectie

09

Informatie beveiliging

10

Camera bewaking

11

Alarm opvolging

12

Calamiteiten