BEVEILIGINGS AUDIT. 

VOOR BEDRIJVEN EN OVERHEID.

Voldoen alle door de organisatie getroffen beveiligingsmaatregelen aan de gestelde eisen die dienen voor de bescherming van medewerkers, bezoekers, gebouw, inboedel? Zijn de bestaande maatregelen niet verouderd en kan jij er nog op vertrouwen? Of worden er wellicht (binnenkort) nieuwe eisen gesteld aan de beveiliging?

JOUW OPTIES


Inzicht
Op de hoogte van jullie realistische beveiligingsrisico's
Integraal
De getroffen maatregelen versterken elkaar
Aansluitend
Inzicht in jullie échte situatie versus de verwachtingen
Duurzaam
Toekomst bestendig onderdeel van ambities

Integraal advies over jullie beveiliging

Wij beoordelen de realistische criminaliteitsrisico’s op nieuwe of bestaande beveiligingsmaatregelen die zowel organisatorisch, bouwkundig als elektronisch van aard kunnen zijn. Aan de hand van de wensen en ambities van de opdrachtgever, doen wij aanbevelingen waarmee de maatregelen gaan voldoen.

Wij beoordelen ten minste de volgende elementen:

 • Terreinafscheiding
 • Perimeter beveiliging
 • Terreinverlichting
 • Gevelverlichting
 • Deuren en ramen
 • Inbraakdetectie
 • Compartimentering
 • Alarmopvolging
 • Camerabewaking
 • Kluizen en waarde bergingen
 • Informatiebeveiliging
 • Calamiteiten

Hoe werkt het

STAP 1 - Context bepalen

Als eerste stap brengen wij gezamenlijk jullie context in kaart. We willen weten wie jullie zijn en wat jullie doen. Het gaat onder meer om inzicht in:

— structuur van de organisatie, rollen en verantwoordelijkheden;

— beveiligingsvisie en -doelstellingen, en de aanwezige strategieën om deze te behalen;

— de cultuur van de organisatie; en

— normen en waarden die binnen de organisatie worden gehanteerd.

STAP 2 - Vaststellen risicocriteria

Samen zullen we criteria vast stellen aan de hand waarvan de belangrijkheid van een risico wordt beoordeeld. Bij de vaststelling van de risicocriteria behoren onder meer de volgende factoren in overweging te worden genomen:

— de aard van en het type oorzaken en gevolgen die zich kunnen voordoen;

— hoe het begrip ‘waarschijnlijkheid’ wordt gedefinieerd;

— het tijdbestek voor waarschijnlijkheid en/of gevolg(en); en

— het niveau waarop een risico aanvaardbaar of tolereerbaar wordt.

STAP 3 - Risico-identificatie

We bepalen samen welke criminaliteitsrisico's jullie lopen, de oorzaken daarvan, evenals de mogelijke gevolgen. Deze stap heeft tot doel een uitgebreid overzicht van risico’s te genereren op basis van gebeurtenissen die het behalen van jullie beveiligingsdoelstellingen kunnen bewerkstelligen, bevorderen, voorkomen, belemmeren, versnellen of vertragen. Naast identificatie van wat er kan gebeuren, is het nodig mogelijke oorzaken en scenario’s in overweging te nemen die laten zien wat de gevolgen kunnen zijn. Bij de risico-identificatie behoren personen te worden betrokken die over de geschikte kennis beschikken.

STAP 4 - Beoordeling van bestaande maatregelen

In deze stap gaan wij actief voor je aan de slag. Wij gaan bekijken in hoeverre de reeds aanwezige organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen aansluitend bij de in de stap hiervoor geïdentificeerde risico's. We kijken ook meteen in hoeverre deze maatregelen voldoen aan jullie verwachtingen en/of ambities.

STAP 5 - Evaluatie

Samen bespreken we de uitkomsten van het onderzoek. De bijbehorende rapportage geeft jullie de juiste informatie om te bepalen óf en, zo ja, welke aanpassingen jullie door willen gaan voeren.

STAP 6 - Implementatie maatregelen (optie)

De afgesproken beheersmaatregelen worden - al dan niet onder onze regie - geïmplementeerd. Het gaat hier veelal om het aanvragen van offertes/ het doen van aanbestedingen, beoordeling van offertes, planning en kwaliteit van de werkzaamheden. Door op dit proces controle te hebben en houden krijg je de maatregel die je verwacht, voor de prijs die je acceptabel vindt en die doet wat je nodig hebt.

Prijstabel

Intakegesprekken
Risicoanalyse
Beoordeling bestaande maatregelen
Adviesrapportage
Evaluatiegesprek
Implementatiebegeleiding
Jaarlijkse update schouw
Aanvullende diensten

0-5 medewerkers

€ 2750,-
2 uur
4 uur

6 uur

8 uur
2 uur
110,- per uur
2150,- per schouw

125,- per uur

5-50 medewerkers

€ 5250,-
6 uur
6 uur
12 uur
16 uur
2 uur
125,- per uur
3950,- per schouw
145,- per uur

>50 medewerkers

€ 8750,-
8 uur
12 uur
24 uur
24 uur
2 uur
145,- per uur
6350,- per schouw
165,- per uur

Zelf aan de slag met beveiliging?

Criminaliteitsrisico’s voorkomen of beperken komt vaak neer op gezond verstand. Er zijn altijd verbeteringen mogelijk zonder dat er meteen grote investeringen gedaan hoeven worden. Met het nemen van de stappen in dit document kan je zelf al een hoop verbeteren.

Het resultaat? Wanneer jij je geen zorgen meer hoeft te maken over criminaliteitsrisico’s, geeft dat jou (en je personeel) het comfort en de rust om je te focussen op je eigenlijke werk.

Neem direct contact met ons op

"The balance between freedom and security is a delicate one."

- Mark Udall

Deze website gebruikt cookies
arrow_drop_up arrow_drop_down