BEVEILIGINGS BELEID. 

VOOR BEDRIJVEN EN OVERHEID.

Wanneer je alle keuzes rondom beveiliging onderbouwd wilt hebben gedocumenteerd en geaccordeerd.

Missie/visie
Gezamenlijke doelstelling met beveiliging
Integraal
De getroffen maatregelen versterken elkaar
Aansluitend
Beveiligingsmaatregelen passen binnen de ambities
Duidelijkheid
Vastgestelde afspraken zijn voor iedereen duidelijk

Bundelen van beveiligingskeuzes

Een uitgebreid beveiligingsplan geeft jullie organisatie gedocumenteerd inzicht in de afspraken die er zijn gemaakt over beveiligen. Het is een geaccodeerd document dat als leidraad dient voor de gehele organisatie. Met een beveiligingsplan beschik je als organisatie over een waardevol document dat helpt bij het duurzaam veilig houden van mensen, middelen en processen.

Wat is een beveiligingsplan

In een beveiligingsplan motiveer je wat je wilt beveiligen, waarom je dit wilt/moet beveiligen, waartegen je dit beveiligd en op welke manier je dit voor elkaar krijgt. Het is een opsomming van maatregelen waarmee jij controle hebt en, wanneer je dit regelmatig controleert op afwijkingen, houdt over je beveiliging.

Het beveiligingsplan bestaat ten minste uit:

Beveiligingsvisie

Welke belangen wil de organisatie beschermen en waarom? De visie op beveiligen geeft een duidelijke richting aan het beveiligen van mensen, middelen en processen, nu en in de toekomst.

Risicoanalyse

De risicoanalyse beschrijft welke belangen er te beveiligen zijn, welke risico's deze belangen lopen en welke scenario's hierbij horen. De meest voorkomende risico's zijn inbraak, overval, brand, vandalisme.

Tegelijk kijken we naar het type mens waartegen jij je wilt beschermen. Dit kunnen criminelen zijn, maar ook - hoe vervelend ook - eigen medewerkers en alles er tussen in.

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

De organisatorische maatregelen worden vaak onderschat, maar zijn uiteindelijk de belangrijkste maatregelen. Ze hebben te maken met menselijk gedrag en het al dan niet op een juiste wijze naleven van beveiligingsafspraken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toepassen van sleutelbeheer, clean-desk, delen van informatie, maar ook het beveiligingsbewustzijn tegen, bijvoorbeeld, het meelopen van onbekenden het afgeschermde deel van het gebouw in. Organisatorische maatregelen zijn inhoudelijk vaak apart vastgelegd in procedures en protocollen.

Bouwkundige beveiligingsmaatregelen

De bouwkundige maatregelen zijn een fysieke barrière tegen ongewenste criminele gedragingen in relatie met een gebouw of ruimte. Belangrijk hierbij is de keuze voor maatregelen die het gebruik van het gebouw (de leefbaarheid) niet onnodig belemmeren, aangezien het mensen eigen is om de maatregelen dan niet als zodanig te gebruiken.

Elektronische beveiligingsmaatregelen

Dit zijn over het algemeen signalerings- en alarmeringssystemen. Het gaat er in deze om het vroegtijdig signaleren en doormelden van een criminele handeling met als doel de handeling te stoppen voordat deze succesvol is. Hieronder vallen bijvoorbeeld een inbraak-meldsysteem (met alle bijbehorende componenten) en een camerasysteem (CCTV), maar ook individuele alarmknoppen (overvalknoppen), elektronische toegangscontrole, enz.

Wat kunnen wij voor jullie doen?

"Security is better when it's build in, not bolted on."

- Stephen Yu

Deze website gebruikt cookies
arrow_drop_up arrow_drop_down