SECURITY RISK MANAGEMENT CONSULTANCY.

CONTROLE OVER HET BEHALEN VAN DE BEDRIJFSDOELSTELLINGEN.

Bereik organisatie doelstellingen

Door risico's op een juiste wijze te beheersen, creert u kansen waarmee de door u of het bedrijf/organisatie gestelde doelstellingen worden bereikt. Dit is waar ondernemen over gaat. U wilt meer kansen creeren en daarvoor bent u bereidt om meer risico's op te zoeken. Een sprong in het diepe kan, maar een gestructureerde aanpak werkt beter.

Naast specifieke consultancy vragen ten aanzien van veiligheidsvraagstukken vraagstukken, leveren we specifieke dienstverlening om uw organisatie inzicht te geven en te laten voldoen aan uw veiligheidsambitie en -verwachtingen. Deze diensten zijn onderverdeeld in security audit, integraal beveiligen en implementatietraject en zijn als zodanig hieronder nader benoemd.

Contact

1. Security audit

Voldoen alle door de organisatie getroffen beveiligingsmaatregelen aan de gestelde eisen ter bescherming van medewerkers, bezoekers, gebouw, inboedel? Zijn de bestaande maatregelen niet verouderd en kunt u er nog op vertrouwen? Of worden er (binnenkort) nieuwe eisen gesteld aan de beveiliging?

"Omdat u wilt

weten wat de

stand van zaken is.

Wij vertellen u de actuele situatie van het beveiligingsniveau en leggen de eventuele kwetsbaarheden eenvoudig bloot. U wilt simpelweg weten waar u staat op het gebied van beveiliging (en veiligheid).

Hoe werkt het?

Wij komen naar u toe en beoordelen de actuele beveiligingssituatie gedurende een rondgang samen met u. Wij kennen de risico’s en onwenselijke scenario’s binnen de sector en doen een objectieve beoordeling hoe die twee elementen zich met elkaar verhouden.

Aanbieding security audit

Het resultaat van de audit is dat u exact weet waar u op dit moment staat en wat u nog dient te doen om aan uw eigen veiligheidsambitie te voldoen. Deze objectieve en onafhankelijke rapportage draagt hiermee bij aan de optimalisatie van het beveiligingsproces.

2. Integraal beveiligen

Er zijn binnen bedrijven en organisaties uitdagingen op het gebied van veiligheidszorg. Deze bedrijven en organisaties hebben moeite om veiligheid te realiseren en te borgen. Vaak liggen de intenties van de beveiligingverantwoordelijke en de organisatie te ver uit elkaar. Daar ontstaan kwetsbaarheden.

"Beveiligen is

vanaf nu een taak

voor iedereen!

Wij bieden integrale beveiliging. Oftewel beveiliging krijgt binnen ieder proces en iedere medewerker op ieder moment een rol. Zo krijgen medewerkers binnen het museum, naast hun dagelijkse taak, een proactieve aandacht voor veiligheid. Wij nemen u hierbij de zorg uit handen en adresseren de pijnpunten. Dat is nog veel belangrijker wanneer beveiliging binnen uw functievalt. Wij doen waar wij goed in zijn en u kunt zich daarmee bezig houden met datgene waar ú goed in bent.

Hoe werkt het?

Wij maken de relevante processen inzichtelijk en analyseren dit met de factoren visie, missie, ambitie, omgeving en integraliteit. Hier ontstaat meteen uw veiligheidsbeleid, een gepaste wijze van uitvoering en gemoedsrust dat u uw zaken op orde heeft.

3. Implementatietraject

U heeft nu een analyse van de situatie, een beleid en een plan. Nu volgt de realisatie van het bereiken van uw ambitie middels het meest passende implementatieproces. Hiermee bereikt u het exacte niveau van beveiligen dat valt binnen uw wensen en planning.

"Nu nog

toepassen.

Hoe werkt het?

Wij ondersteunen u hierbij met het vinden van de juiste leverancier(s), het naleven van een samen opgestelde planning en een structurele terugkerende controle op de geleverde diensten op hun efficiency en hun effectiviteit. Want wat het nu goed doet, moet dat blijven doen!