SECURITY RISK MANAGEMENT CONSULTANCY.

MUSEALE VEILIGHEIDSZORG. VEILIG CULTUREEL ERFGOED.

Cultureel erfgoed goed beveiligd

Als de veiligheid van het Culturele Erfgoed zonder bijzondere en opvallende maatregelen echt niet te garanderen is, dan zal iedereen dit begrijpen.

Maar wanneer is welke beveiliging écht nodig? Alles valt en staat met de vraag tot welk niveau u bescherming wilt bieden aan mens en bezit. Voldoen de huidige maatregelen (nog steeds) aan de verwachting en de ambitie?

Laat ons die vraag beantwoorden. Wij weten wat nodig is. Geen twijfel maar antwoorden.

Door de aspecten erfgoedbeveiliging, medewerker veiligheid, gastheerschap en bijbehorende trainingen integraal te benaderen, hebben wij onze drie producten; security audit, integrale beveiliging en maatregelen implementatie, ontwikkeld. Hiermee spelen wij exact in op datgene wat nodig is in de branche.

Contact

1. Security audit

Voldoen alle door de organisatie getroffen beveiligingsmaatregelen aan de gestelde eisen ter bescherming van het Cultureel Erfgoed, de medewerkers en de bezoekers? Zijn de bestaande maatregelen niet verouderd en kan je er nog op vertrouwen? Of worden er (binnenkort) nieuwe eisen gesteld aan uw beveiliging?

"Omdat u wilt

weten wat de

stand van zaken is.

Wij vertellen u de actuele situatie van het beveiligingsniveau en leggen de eventuele kwetsbaarheden eenvoudig bloot. U wilt simpelweg weten waar u staat op het gebied van beveiliging (en veiligheid).

Hoe werkt het?

Wij komen naar u toe en beoordelen de actuele beveiligingssituatie gedurende een rondgang samen met u. Wij kennen de risico’s en onwenselijke scenario’s binnen de sector en doen een objectieve beoordeling hoe die twee elementen zich met elkaar verhouden.

Aanbieding security audit

Het resultaat van de audit is dat u exact weet waar u op dit moment staat en wat u nog dient te doen om aan uw eigen veiligheidsambitie te voldoen. Deze objectieve en onafhankelijke rapportage draagt hiermee bij aan de optimalisatie van het beveiligingsproces.

2. Integraal beveiligen

Er zijn binnen musea uitdagingen op het gebied van veiligheidszorg. Musea hebben moeite om veiligheid te realiseren en te borgen. Vaak liggen de intenties van de beveiliging- verantwoordelijke en de organisatie te ver uit elkaar. Daar ontstaan kwetsbaarheden.

"Beveiligen is

vanaf nu een taak

voor iedereen!

Wij bieden integrale beveiliging. Oftewel beveiliging krijgt binnen ieder proces en iedere medewerker op ieder moment een rol. Zo krijgen medewerkers binnen het museum, naast hun dagelijkse taak, een proactieve aandacht voor veiligheid. Wij nemen u hierbij de zorg uit handen en adresseren de pijnpunten. Dat is nog veel belangrijker wanneer beveiliging binnen uw functievalt. Wij doen waar wij goed in zijn en u kunt zich daarmee bezig houden met datgene waar ú goed in bent.

Hoe werkt het?

Wij maken de relevante processen inzichtelijk en analyseren dit met de factoren visie, missie, ambitie, omgeving en integraliteit. Hier ontstaat meteen uw veiligheidsbeleid, een gepaste wijze van uitvoering en gemoedsrust dat u uw zaken op orde heeft.

3. Implementatietraject

U heeft nu een analyse van de situatie, een beleid en een plan. Nu volgt de realisatie van het bereiken van uw ambitie middels het meest passende implementatieproces. Hiermee bereikt u het exacte niveau van beveiligen dat valt binnen uw wensen en planning.

"Nu nog

toepassen.

Hoe werkt het?

Wij ondersteunen u hierbij met het vinden van de juiste leverancier(s), het naleven van een samen opgestelde planning en een structurele terugkerende controle op de geleverde diensten op hun efficiency en hun effectiviteit. Want wat het nu goed doet, moet dat blijven doen!