Continuïteit Management

Ondernemen is risico’s nemen. Maar risico’s mogen ondernemen niet belemmeren. CSO International adviseert en helpt u om grip te houden op uw bedrijfsrisico’s. In de eerste plaats is het van belang om stil te staan bij de doelstellingen van uw organisatie. Want pas als die doelstellingen duidelijk zijn, kan inzichtelijk wordt gemaakt hoe groot de impact van risico’s is.

Ondernemingsdoelstellingen

CSO International gaat uit van vier categorieën van ondernemingsdoelstellingen:

  • Strategisch
  • Operationeel
  • Rapportage
  • Financieel

Risico-inventarisatie en evaluatie

De wereld verandert continu, ook voor uw organisatie. Een risico-inventarisatie en evaluatie geeft een actueel beeld van de nieuwe situatie. CSO International onderzoekt niet alleen de kans dát een risico op schade zich manifesteert, maar ook hoe de gevolgen van eventuele schade beperkt kunnen worden.

CSO International kijkt verder: welke bedrijfsmiddelen zijn er aanwezig, wat betekent een (tijdelijk) verlies van een van de bedrijfsmiddelen voor de continuïteit van de organisatie?

Oftewel, CSO International geeft inzicht in uw bedrijfsrisico’s en adviseert bij de keuzes. Maar uw wensen zijn leidend. Wilt u risico’s vermijden of reduceren? Of toch overdragen en accepteren?

Waarom is risicomanagement belangrijk?

Hoe weet u welke risico’s u loopt?

CSO International voert een risicoanalyse uit op locatie, op afdelings- of divisie- of concernniveau.

CSO International biedt verschillende maatwerkdiensten zoals workshops risicomanagement of -awareness. De consultants ondersteunen alle mogelijke onderdelen binnen het risicomanagementsysteem. Denk hierbij projectadvies, incidentenonderzoek, zelfinspecties, voorbereiding op noodsituaties en continuïteitsplannen.

CSO
Consultancy

ERM strategie, financieel fit -analyse, fraude onderzoek, beoordeling en beleid, security

Risk
Controlling

financieel beheer, geldstroombeheer, voorraad- en inkoopbeheer, personeelsbeheer

Interim Management

risicomanagement, financieel beheer, integrale veiligheid, crisismanagement, security management

Opleiding
en Training

ISO 31.000 risicomanagement, awareness, specialistische (SF) trainingen

Continuïteit Management

BCM,
financieel beheer, integrale veiligheid, crisismanagement, AO&IB
Contact
Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u snel en overzichtelijk in beeld krijgen van uw risico’s? Neem dan contact voor een vrijblijvende afspraak.
Contact