BEDRIJVEN EN ORGANISATIES.

CONTROLE OVER HET BEHALEN VAN DE BEDRIJFSDOELSTELLINGEN.

Corporate Strategy Consulting

Deze dienstverlening focust zich op het ondersteunen van clienten bij de ontwikkeling van bedrijfs-, organisatie- of functionele strategieën. Daarnaast ondsteunen wij publieke instellingen en organisaties bij het opstellen van hun economisch beleid.

Via corporate strategy consulting, ook wel strategischmanagement genoemd, ondersteunen wij in het formuleren van strategieën en doelen voor bedrijven en afzonderlijke business units.

Veelvoorkomende voorbeelden van strategische adviesprojecten zijn onder meer:

Het beoordelen van strategische opties.

Het ondersteunen van business planning processen.

Het ontwikkelen van groeiplannen, zoals strategieën voor markttoetreding (wanneer bedrijven willen uitbreiden naar nieuwe regio’s of nieuwe producten op de markt willen brengen).


Voor wie?

Ons clientenbestand is divers. Het loopt uiteen van grote corporates, midden - en kleinbedrijf, ziekenhuizen, musea, gemeenten tot aan startups met een heel scherpe toekomstvisie.Resultaat

Door gebruik te maken van onze corporate strategie adviseurs heeft u de beschikking over ervaren deskundigen waar het gaat over bedrijfsstrategieën met een unieke special forces denk en werkwijze.

Hiermee zijn alle ingrediënten aanwezig voor u om middels de juiste bedrijfsstrategie de door u nagestreefde doelstellingen te behalen.

Hoe werkt het?

Onze adviseurs ondersteunen u bij strategische besluitvorming. Hieronder vallen zaken als het ontwikkelen van strategieën en tot zekere hoogte ook het ten uitvoer brengen van deze plannen.

Aangezien het maken van strategische besluiten binnen de verantwoordelijkheid van de directie, werken onze adviseurs veelal voor het bestuur en topmanagement van organisaties. Zo kunnen wij u helpen bij het definiëren van uw visie, missie en strategie, of ondersteunen bij het toetreden tot nieuwe markten of het aanpassen van business modellen.

Voor overheden en publieke instellingen denken wij mee over hun economisch beleid, terwijl we in het geval van fusies en overnames advies geven rondom de strategische elementen in het proces, zoals het uitvoeren van commerciële due diligence, het creëren van business cases voor fusies en overnames, en het ontwerpen van een roadmap voor de integratie.

Corporate risk management consulting