INTEGRALE VEILIGHEIDSZORG MUSEA.

INZICHT. BEHEERSEN. CONTROLE.

Veilig Cultureel Erfgoed

Als de veiligheid van het Culturele Erfgoed zonder bijzondere en opvallende maatregelen echt niet te garanderen is, zal iedereen voor zijn. Maar aan de andere kant is het niet echt een vriendelijk gezicht.

Maar wanneer is welke beveiliging écht nodig? En voldoen de huidige maatregelen aan de verwachtingen en de veiligheidsambitie? De specialisten van CSO International houden zich bezig met zulke vraagstukken.

Door de aspecten erfgoedbeveiliging, medewerker veiligheid, gastheerschap en bijbehorende trainingen integraal en uit eigen beheer aan te bieden, kunnen wij u met onze drie producten; security audit, integrale beveiliging en implementatie van maatregelen, optimaal van dienst zijn.

Doel

Met onze drie producten realiseren we een volwaardig pakket van beveiligingsmaatregelen. Het gaat hierbij om de juiste mix van organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen, gecombineerd met een integrale aanpak binnen de organisatie.

Security audit

Voldoen alle door de organisatie getroffen beveiligingsmaatregelen aan de gestelde eisen ter bescherming van het Cultureel Erfgoed, de medewerkers en de bezoekers? Of worden er – in verband met toekomstige ontwikkelingen – nieuwe eisen gesteld aan uw beveiliging? In beide gevallen is het handig te weten waar u staat.

Hoe werkt het?

De specialist van CSO kijkt samen met u naar de bestaande maatregelen die het culturele erfgoed, uw medewerkers en uw bezoekers moeten beschermen.

Dit doet hij aan de hand van door ons geselecteerde risico’s en bijbehorende scenario’s, allen gericht op het onbevoegd menselijk handelen. Door te werken vanuit deze risico’s en scenario’s (welke we uiteraard wel zullen afstemmen op uw specifieke situatie) ontstaat snel en adequaat inzicht in de huidige situatie.

Deze huidige situatie waardeert onze specialist tegen de door u opgegeven beveiligingsambitie (en -verwachting).

Wanneer blijkt dat de huidige situatie niet voldoet aan uw beveiligingsambitie en –verwachting, zal onze specialist een advies uitbrengen waarmee u uw veiligheidsambitie en –verwachtingen waar kunt maken.


Integraal beveiligen

Er zijn binnen musea uitdagingen op het gebied van veiligheidszorg. Het gaat dan met name over de verschillen tussen de intenties en de realisatie hiervan. De verantwoordelijke voor veiligheid en de organisatie die met veiligheid om moet gaan, liggen soms mijlenver uit elkaar. In die gevallen komt veiligheid op een achtergestelde plaats.

Terwijl bij een juiste toepassing hiervan dit de interne processen optimaliseert en de algehele veiligheid ten goede komt. Oftewel; integrale veiligheidszorg

Wat hierbij meespeelt is dat alle medewerkers binnen het museum aandacht hebben voor hun dagdagelijkse taak. Hierbij wordt het verbeteren van processen waarbij veiligheid een raakvlak heeft veelal ‘vergeten’.

Het loont hier de moeite deze optimalisatie neer te leggen bij een externe specialist die deze processen – met een minimale belasting voor de staande organisatie – voor je in kaart brengt en helpt wijzigen.

Hoe werkt het?

Onze specialist zal via interviews met uw afdelingsverantwoordelijken dié processen in kaart brengen die een relatie hebben met het beveiligen van het Cultureel Erfgoed.

Aansluitend zal de specialist kruisverbanden leggen die de relatie tussen de afdelingen – in relatie tot beveiligen van het Cultureel Erfgoed – inzichtelijk maakt. De analyse hiervan resulteert in aanbevelingen hoe de beveiliging van het Cultureel Erfgoed integraal binnen uw organisatie te laten plaatsvinden.


Implementatietraject

Als gevolg van de schouw en doorloop van processen zullen er vaak – ter verbetering – maatregelen moeten worden geïmplementeerd in zowel de Organisatorische, Bouwkundige, Elektronische als procesmatige beveiliging. De specialist van CSO is bekend met de materie en kent uw organisatie. Hij draagt er zorg voor dat al de door u gewenste aanpassingen vlekkeloos en met de minste kosten worden geïmplementeerd.

Samen met u maken we een planning. Verspreid over een realistische periode loopt onze specialist met u door het traject. Waar nodig stellen wij programma’s van eisen op en waarderen wij voor u offertes. Alles er op gericht om de verbeterpunten zo effectief en efficiënt mogelijk voor en samen met u te realiseren.