SECURITY RISK MANAGEMENT.

INZICHT. BEHEERSEN. CONTROLE.

Security Risk Management

Door veiligheidsrisico's op een juiste wijze te beheersen, zorgt u dat deze geen hinder veroorzaken in het creëren van kansen waarmee u de door u gestelde doelstellingen wilt bereiken.

Security Risk Management geeft het inzicht in alle veiligheidsrisico’s die uw bedrijf of organisatie loopt om slachtoffer te worden van criminaliteit.

SRM richt zich op de strategische relatie tussen onrechtmatig gedrag en het vermogen om de organisatiedoelstellingen duurzaam te verwezenlijken. Uitgangspunten hiervoor zijn:

Basisvoorwaarden: Security awareness, taken & verantwoordelijkheden, governance en security beleid.

Security management: Cyber security, informatiebeveiliging, fysieke beveiliging en menselijke beveiliging.

Kennisgebieden: Recht & ethiek, criminologie, risicoanalyse en kwaliteitsmanagement.

Strategieën; die aansluiten bij de identiteit en kerntaak van de organisatie.

Voor wie?

Ons clientenbestand is divers. Het loopt uiteen van grote corporates, midden - en kleinbedrijf, ziekenhuizen, musea, gemeenten tot aan startups met een heel scherpe toekomstvisie.


Doel

Het einddoel van SRM is risico-optimalisatie. Het continue zoeken van de juiste balans tussen risico’s nemen én risico’s beheersen. Eindresultaat: een wendbare organisatie met een cultuur die zich kenmerkt door betrokkenheid, vakbekwaamheid en autonomie van de eigen medewerkers.

Werkwijze

We beginnen met het leren kennen van uw organisatie. Aansluitend gaan we samen met u de risico's in kaart brengen. Hebben we alle risico's in kaart? Dan kijken we samen welke risico's we gaan aanpakken en op welke manier. Hierbij moet er een keuze worden gemaakt in het accepteren, verwijderen, overdragen (verzekeren) of het beheersen van het betreffende risico.

Door in het proces medewerkers te betrekken, creëert u draagvlak voor de maatregelen die nodig zijn om de risico's te beheersen. Zolang iedereen maar inziet dat de te nemen stappen bijdragen aan het behalen van de doelen dan slaagt risicobeheer.

Security risk management model kans versus effect