Crisis en incidenten

Directe ondersteuning, omdat je het niet alleen hoeft te doen

Wanneer directe hulp in een crisis situatie?

Wanneer je niet weet hoe je controle terug kan krijgen over situaties die dreigen schade op te leveren en wanneer besluiten niet beïnvloed mogen worden door externe factoren. In die gevallen wil je graag dat er iemand naast je staat om te helpende juiste beoordelingen te maken. Diegene helpt je door deze lastig tijd en pakt de controle weer terug.

Dat is precies wat ons team doet. We komen binnen en middels een beproefde crisis systematiek doen wij alles dat nodig is om jouw de noodzakelijke beslissingen te laten maken waarmee jij de controle terugpakt en jij je weer kunt focussen op de bedrijfsactiviteiten.


Helder proces

Er is al sprake van een chaotische situatie, dan heeft u er niets aan wanneer de ondersteuning geen strak proces aanbiedt. Dat geeft dan alleen maar meer onrust. Daarom werken we met een beproefde methodiek die gebruikt wordt bij militaire eenheden in gevallen van crisis. Een duidelijk proces dat zo is ingericht omdat iedere seconde van levensbelang kan zijn. Zo kijken dan ook wij naar uw belang en iedere seconde telt.


Kosten

Voor onze inzet tijdens een crisis betaalt u een uurtarief van € 165,00 exclusief BTW en reis- en parkeerkosten.

Voor wie?

Personen en organisaties die door allerlei omstandigheden geen grip meer hebben over hun situatie, dit zo snel mogelijk terug wensen te pakken en daarmee schade minimaliseren en met meer zekerheid en weerbaarder door de lastige situatie heen willen komen.  

Stap 1

Een ervaren crisis- en incidentmanager reageert op uw noodoproep, bepaalt de context en stelt een team samen van onze vakspecialisten met uw medewerkers.

Zo staat het fundament voor de crisis organisatie.

Stap 2

Op basis van de context zal direct worden aangevangen met het verzamelen van de benodigde stuurinformatie.

Aansluitend zal het plan van aanpak uitgevoerd worden om z.s.m. controle te krijgen over de veiligheid van direct betrokkenen.

Stap 3

Gezien er bij een crisis snel veranderende omstandigheden zijn is er dagelijkse beoordeling van de operatie noodzakelijk.

Met name het weerstandsniveau en effecten zullen geëvalueerd worden en daar waar nodig aangepast. Zo ontstaat de meest effectieve en efficiënte werkwijze.

Stap 4

Nadat de oorspronkelijke situatie, voor de crisis, is wedergekeerd, zullen we de situatie snel afbouwen naar een gepast niveau.

Stap 5

Een uitvoerige evaluatie zorgt voor nieuwe inzichten zodat in de toekomst adequater gereageerd kan worden op incidenten dan wel crisis.

Ook adviseren wij welke maatregelen gewenst zijn om het basisniveau aan veiligheid te bereiken voor uw organisatie.

Stap 6

Jullie zijn weer volledig in controlle over de situatie en de organisatie.