Anti afluitster &

tracking

Weten dat u én uw gesprekken veilig zijn

9 jaar

Ervaring

1000+

Tevreden cliënten

Onze anti afluister en tracking dienst

Met ons nieuwe product zijn wij in staat om uw woning, gebouw, voer/vaar tuig te scannen op ongeoorloofd geplaatste afluister -of volgapparatuur. Met de nieuwste technieken zijn wij in staat om elektronische Sweep te maken, detecteren of er afwijkende frequenties vanuit uw persoonlijke levenssfeer worden uitgezonden.

Nieuwste mobiele technieken op te sporen

Onze apparatuur kan ook de nieuwste 4G & 5G / LTE banden detecteren waardoor elk apparaat / zender met een simkaart kan worden opgespoord wanneer deze een signaal zendt.

Loggen

Dat wat onze hoogwaardige apparatuur heeft geconstateerd kan worden gelogd en kan daar van een overzicht geven.


Hoe werkt het?

Hoe wij GPS trackers detecteren

GPS trackers zenden meestal met een bepaalde interval tijdens beweging van het object of een bepaalde interval onafhankelijk van beweging. De meeste gps trackers worden geactiveerd door beweging en beginnen direct met zenden van informatie zoals locatie. Onze apparatuur zal deze signalen waarnemen en aangeven welke band en sterkte dit signaal is. Wanneer er vervolgens beweging blijft zal in het logboek van deze detector snel zichtbaar zijn welke signalen van hetzelfde apparaat zijn en dus wijzen op de aanwezigheid van een telefoon of gps tracker. Afhankelijk van de signaalsterkte tov de zender detector kan vervolgens tot op enkele meters de locatie worden bepaald.

Hoe GSM telefoons / apparatuur detecteren

Voor het detecteren van gsm telefoons en of gsm apparatuur is het nodig de zender detector gedurende langere tijd op een bepaalde locatie te plaatsen waar het vermoeden van oneigenlijk gebruik van gsm apparatuur bestaat. Elk signaal wat door een gsm apparaat wordt verzonden in de detectie radius van de detector zal op het display worden weergegeven en in het logboek worden bewaard. Dit kunnen dus zowel sms berichten oproepen en data (internet) zijn. Doordat de zender detector registreert op welke band, voor welke duur en met welke signaalsterkte er een signaal is gedetecteerd is uit de log informatie vrij nauwkeurig te bepalen uit hoeveel bronnen de signalen komen en op welke afstand deze zich bevinden gemeten vanaf de zender detector.

Visuele inspectie

Naast het elektronische onderzoek doen wij ook een visuele inspectie. Onze specialisten zijn bekend met de materialen en wijze van plaatsingen van afluister en volgapparatuur en daardoor in staat ook visueel te zoeken naar peilbakens/tracjers, afluisterapparatuur, keyloggers, etc….

Neem contact met ons op