Disclaimer

Omdat ook wij aan risicobeheer doen...

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.cso-international.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

CSO International B.V. streeft er naar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat CSO International B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website van algemene aard kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kan geen rechten worden ontleend. CSO International B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen CSO International B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

CSO International B.V. garandeert niet dat de aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met CSO International B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. CSO International B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. CSO International B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van CSO International B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ok verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat CSO International B.V. daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

www.sidismind.com www.ricobriedjal.nlwww.quadrant-investigations. www.highperteam.comcom www