Het bijzondere van veiligheid is dat het voor niemand een onderwerp is. Totdat het weg is.
14 mei 2021 

Het bijzondere van veiligheid is dat het voor niemand een onderwerp is. Totdat het weg is.

In de wereld die wij, zeker in Nederland, ervaren, gaan we er automatisch van uit dat we thuis, op het werk, in de stad, veilig zijn. En gelukkig is dat vaak ook zo. Toch is veiligheid geen vanzelfsprekendheid. Vanuit de overheid wordt er dagdagelijks gewerkt aan het in kaart brengen van risico’s en het nemen van maatregelen om ons land en de mensen daarin te behoeden voor incidenten die onze maatschappij ondermijnen.

Ondanks al deze inzet ontkomen wij er niet aan dat er zich altijd incidenten zullen blijven voordoen. Veelal hebben wij het dan over criminaliteit die in grote of kleine mate zorgt voor het direct laten wegvallen van gemoedsrust bij burgers, bedrijven en/of organisaties.

Wanneer we het dan hebben over deze ogenschijnlijk kleinere vormen van criminaliteit – als het jou overkomt is er namelijk alles behalve iets kleins aan – dan is de inzet vanuit de overheid reactief, oftewel te laat. Denk dan aan de dagelijkse voorbeelden van woningovervallen, straatroven, inbraken, maar ook agressie, die we in de media voorbij zien komen.

Criminaliteit neemt niet af. Niet nu en niet in de toekomst.

Dat er in diezelfde media gesproken wordt van een vermindering van criminaliteit stel ik dan wel ter discussie. Er wordt minder criminaliteit geregistreerd, dat is zeker. Daarmee is niet gezegd dat er minder criminaliteit is. Er wordt minder gemeld. Veel mensen zien geen meerwaarde in het melden, zeker omdat breed bekend is dat de Politie zijn handen vol heeft en de kans op een succesvol onderzoek (als dat er al van komt) laag wordt geschat. En niet onterecht. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van de ouderwetse criminaliteit richting digitale criminaliteit, wat nog minder grip geeft, omdat dit veelal op afstand en relatief anoniem plaats kan vinden.

Dat daarbij de mondiale en nationale ontwikkelingen in de samenleving een negatieve bijdrage leveren voor onze veiligheid is onderbelicht, maar eveneens relevant voor onze veiligheid nu en in de toekomst. Verschuivingen in de mondiale machtsposities, toename van migratiestromen, grotere tegenstellingen tussen rijk en arm. Het zijn zomaar enkele voorbeelden van onderwerpen die een directe relatie kennen met veiligheid en veiligheidsincidenten op nationaal en lokaal niveau.

Minder capaciteiten bij de overheid, in dit geval aan de kant van het voorkomen van criminaliteit dan wel de opsporing, heeft geresulteerd in een steeds meer terugtrekkende overheid. Dat betekent dat van de burger, een bedrijf of een organisatie wordt verwacht dat er meer zelf moet wordt geregeld. Helaas leert de geschiedenis ons dat we pas in beweging komen als het fout gaat. En dat is jammer. Niet alleen vanwege de niet te onderschatten emotionele impact die incidenten op mensen hebben, maar ook vanwege de financiële impact die incidenten hebben en, in het geval van een bedrijf of organisatie, de impact op de bedrijfscontinuïteit.

Voorkomen is beter dan genezen.

De oplossing ligt aan de voorzijde. Voorkom incidenten waar mogelijk en zorg dat, wanneer een incident zich toch onverhoopt voordoet, de effecten ervan worden beperkt. Hiermee zeg ik dat er te weinig wordt gedaan aan incident beperkende maatregelen. Maar dan moet je niet eens zozeer denken aan grote financiële uitgaven aan sloten op de deur of camera’s die de boel in de gaten houden. Laten we beginnen met het bewustzijn van mensen te vergroten. Wanneer je weet waar je op moet letten als het gaat om criminele risico’s en wat te doen bij afwijkingen, dan vergroot je maximaal de kans dat je aan een incident ontkomt, zowel in je privé omgeving als op het werk.

Daarmee sluit ik af met een vraag die jij jezelf eens eerlijk moet stellen. Als het gaat om de veiligheid van jou, je gezin of je bedrijf, heb je het dan goed geregeld of moet je straks, wanneer je geconfronteerd wordt met een incident, gaan uitleggen dat je wel wist dat het beter moest, maar dat je het niet hebt gedaan?

Over de schrijver
Reactie plaatsen