ISO 31.000:2018

Internationaal, vaste normering, succes verzekerd.

Dé internationale norm omtrent risico's

ISO 31000 is de eerste internationale norm die een gemeenschappelijk begrippenkader en generiek raamwerk biedt voor het integraal managen van allerlei typen risico’s.

Het gaat daarbij om alle onzekere factoren die een negatieve of positieve invloed kunnen hebben op het bereiken van de doelstellingen van een organisatie: het gaat dus niet alleen om bedreigingen, maar ook om kansen.

Richtlijn voor het beheersen van risico's

ISO 31000 geeft richtlijnen voor de principes van risicomanagement, voor een raamwerk om risicomanagement in te bedden in de algemene besturings- en besluitvormingsprocessen van een organisatie en voor het risicomanagementproces voor de identificatie, beoordeling en beheersing van risico’s.

Tegelijk met ISO 31000 zijn ISO Guide 73 met termen en definities voor risicomanagement en ISO/IEC 31010 met richtlijnen voor risicobeoordelingmethodieken verschenen.

Voor alle organisaties toepasbaar

De NEN-ISO 31000:2018 biedt een aanpak voor effectief risicomanagement, die geschikt is voor alle typen organisaties en voor alle denkbare soorten risico's. Om die reden gebruiken wij de NEN-ISO 31000 als basis voor succesvol opereren en 'good governance'.