Producten

Risicomanagement is het vaststellen, beoordelen en beheersbaar maken van risico’s. Dat is van levensbelang voor uw organisatie, want het heeft invloed op reputatie, betrouwbaarheid en veiligheid. Van de organisatie als geheel, de mensen die daar onderdeel vanuit maken én de omgeving.

De missie van CSO International is om organisaties hiervan te doordringen. Risico’s zichtbaar maken en oplossingen aan te dragen. Samen met u ontwikkelt CSO International een risicomanagementprogramma gebaseerd op uw unieke omstandigheden en behoeften.

Risicogebieden

Het risicomanagement programma richt zich onder andere op de volgende risicogebieden:
 • Financiële en juridische risico’s;
 • Maatschappelijke risico’s;
 • ARBO technische risico’s;
 • Reputatie en imago schade.
 • Fysieke risico’s;
 • Persoonsgebonden risico’s;
 • Informatiebeveiligingsrisico’s;
 • Organisatorische risico’s.

Frequentie van risico -inventarisatie en -analyse

2014 2009
Nooit
13%
27%
Jaarlijks
53%
68%
Maandelijks
2%
4%
Eens per kwartaal
14%
13%
Wekelijks / zeer frequent
1%
1%
bron: Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland, PWC/Nyenrode/NBA, 2014

Integraal risicobeheer

 • Voegt waarde toe
 • Is geïntegreerd in de processen van de organisatie
 • Maakt deel uit van de besluitvorming
 • Onzekerheden worden expliciet benoemd
 • Systematisch, gestructureerd en tijdig
 • Gebaseerd op de best beschikbare informatie
 • Op maat gesneden
 • Houdt rekening met menselijke en culturele factoren
 • Transparant en sluit niemand uit
 • Dynamisch, iteratief en reagerend op veranderingen
 • Ondersteunt continue verbetering in de organisatie

CSO
Consultancy

ERM strategie, financieel fit -analyse, fraude onderzoek, beoordeling en beleid, security

Risk
Controlling

financieel beheer, geldstroombeheer, voorraad- en inkoopbeheer, personeelsbeheer

Interim Management

risicomanagement, financieel beheer, integrale veiligheid, crisismanagement, security management

Opleiding
en Training

ISO 31.000 risicomanagement, awareness, specialistische (SF) trainingen

Continuïteit Management

BCM,
financieel beheer, integrale veiligheid, crisismanagement, AO&IB
Contact
Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten of wilt u snel en overzichtelijk in beeld krijgen van uw risico’s? Neem dan contact voor een vrijblijvende afspraak.
Contact