PSG

Met onze ervaring en expertise zorgen wij voor de juiste veiligheidsmaatregelen en onderzoeksmethoden. Onze diensten zijn gericht op het voorkomen en beheersbaar maken van risico’s gerelateerd aan criminaliteit en ongewenst menselijk handelen. Ons motto is: “Beveiligen is maatwerk!”