Pak kansen

Ondernemen is risico's nemen. In ons geval spreken wij echter van kansen pakken. Kansen pakken door risicovolle situaties op te zoeken is ons vak. Sterker nog; het zit al ruim 25 jaar in ons DNA.

"Er is niets gevaarlijker voor een ondernemer

dan op veilig spelen"

Het zijn de ondernemers die bouwen op risico en onzekerheid die het verschil maken. Dit zijn de ondernemers die zich onderscheiden en hun - soms zeer ambitieuze - doelstellingen behalen. Zij voelen zich comfortabel wanneer de belangen groter worden en risico's groeien. Slechts enkele van deze ondernemers heeft dit van nature. Voor de overige ondernemers met lef geldt dat zij dit wel willen, maar niet weten hoe dit te bereiken. Voor dié ondernemers staan wij klaar met een onderscheidende aanpak.

Samen werken we aan de doelstellingen door ons te richten op de vier risico-segmenten veiligheid, strategie, financieel en operationeel.

Neem contact met ons op


Veiligheid

Soms kunnen veiligheidsincidenten de bedrijfsdoelstellingen in de weg liggen. Veiligheidsbeheer zorgt voor grip op veiligheidsrisico's. De te nemen veiligheidsmaatregelen zijn hierbij afgestemd op de specifieke omstandigheden van je bedrijf of organisatie.

Grip houden

Om grip te houden op je veiligheidssituatie is het van belang dit beheersingsproces continue op de achtergrond plaats te laten vinden zonder hinder hiervan te ondervinden in de dagelijkse gang van zaken.

Onze werkwijze

Onze dienstverlening volgt de ISO 31.000-2018. Hiermee ontstaat een gestructureerde aanpak van risico's waardoor kansen beter kunnen worden benut. Wij leren je zelfredzaam te zijn om na dit proces zelf contrle te houden over je veiligheidssituatie.

De te nemen stappen zijn als volgt:

  1. Wij leren je bedrijf kennen
  2. Onafhankelijke beoordeling van je specifieke veiligheidsrisico's
  3. Behandelplan om tot de juiste beheersing van de risico's te komen
  4. Procesoverdracht naar de interne organisatie
  5. Periodieke controle op de stand van zaken en waar nodig bijsturen


Strategie

Een risicovolle strategie vol onzekerheden klinkt als onprettig en onwenselijk. De realiteit is dat dit vaak onderscheidende ondernemingen oplevert. Het feit dat je iets anders doet dan je concurrenten

Onderscheidend

Wij vertellen je tijdig welke risico's je zult gaan ervaren, hoe je deze kan behandelen en deze zo kan ombuigen tot kansen. Hiermee wordt je onderscheidend ten opzichte van je concurrenten.

Dit wordt bereikt door

Te sturen op de reeds aanwezige en de te verwachten risico's. Aansluitend maken we samen met jou een strak behandelplan dat leidt tot het pakken van de kansen die uit de risico's ontstaan. Risico’s zullen bewust opgezocht worden en jou die onderscheidende positie opleveren.

Blijf up-to-date

Door geregeld, met vastgestelde tussenpozen dit onderwerp te bespreken, blijven de risico’s ‘up to date’ zodat je er geen mist en is er een voortdurende aandacht voor de beheersing ervan.


Financieel

Het is gebleken dat er veel ondernemers zijn die óf niet weten hoe ze aan bedrijfskapitaal moeten komen, óf geen financiering krijgen omdat ze volgens de betreffende financier een te groot risico vormen. Tevens hebben wij gemerkt dat er een vertaalprobleem is; ondernemers praten in kansen en financiers praten in risico's.

Wat doen wij anders?

Er zijn honderden aanbieder die je in twee minuten vertellen of je financierbaar bent. Is het antwoord ja, dan is er (buiten het veelal moeilijk bevonden vervolgtraject) geen probleem. Maar wat nu als het antwoord nee is? Daar begint onze dienstverlening. Wij vertalen jouw kansen naar het juiste niveau van risicobeheersing van de financier.

Wij garanderen bedrijfskapitaal!

Ja, echt waar. Wij zorgen er samen met jou voor dat je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een financiering. En dit met de meest efficiente werkwijze. Digitaal en overzichtelijk; je geoptimaliseerde aanvraag wordt voorgelegd aan die financier die het beste bij je past.

Wij regelen het voor je.


Operationeel

Operationeel risico kan worden samengevat als menselijk risico; het is het risico dat bedrijfsactiviteiten mislukken als gevolg van menselijke fouten. Het verandert van industrie naar industrie en het is een belangrijke overweging om te maken bij het bekijken van mogelijke investeringsbeslissingen. Industrieën met minder menselijke interactie hebben waarschijnlijk een lager operationeel risico.

Focus van operationeel risico
Het operationele risico is gericht op hoe dingen worden bereikt binnen een organisatie en niet noodzakelijkerwijs wat wordt geproduceerd of inherent is aan een bedrijfstak. Deze risico's worden vaak geassocieerd met actieve beslissingen met betrekking tot hoe de organisatie functioneert en waar deze voorrang aan geeft. Hoewel de risico's niet gegarandeerd tot mislukken, lagere productie of hogere totale kosten leiden, worden ze als hoger of lager beschouwd, afhankelijk van verschillende interne managementbeslissingen.

Door gestructureerd aandacht te schenken aan operationele risico's, creer je kansen die je tot dan toe nog niet hebt gezien.