Quickscan beveiliging maatregelen.

Wanneer je twijfelt aan jullie beveiligingsmaatregelen.

Gratis checklist
Inzicht
Op de hoogte van jullie realistische beveiligingsrisico's
Integraal
De getroffen maatregelen versterken elkaar
Aansluitend
Jullie échte situatie versus de verwachtingen
Duurzaam
Toekomst bestendig onderdeel van jullie ambities

null

Integraal advies over jullie beveiliging

Voldoen alle door de organisatie getroffen beveiligingsmaatregelen aan de gestelde eisen die dienen voor de bescherming van medewerkers, bezoekers, gebouw, inboedel? Zijn de bestaande maatregelen niet verouderd en kan jij er nog op vertrouwen? Of worden er wellicht (binnenkort) nieuwe eisen gesteld aan de beveiliging? Wij beoordelen binnen 2 werkdagen jullie realistische criminaliteitsrisico’s op nieuwe of bestaande beveiligingsmaatregelen die zowel organisatorisch, bouwkundig als elektronisch van aard kunnen zijn. Aan de hand van jullie wensen en ambities, doen wij aanbevelingen waarmee de maatregelen gaan voldoen, nu en in de toekomst.

Contact


Persoonlijk en gestructureerd

Door te handelen volgens de internationale norm ISO 31.000, volgen wij een vast proces waarbij geen enkel risico onbedoeld onbenoemd blijft. Daarvoor begint het met elkaar te leren kennen. Want vertrouwen is de basis van een goede samenwerking.  Wij praten hierbij ook graag met dié mensen die kennis hebben over de veiligheid van medewerkers, bezoekers en bezittingen. Tijdens onze rondgang beoordelen wij jullie bestaande organisatorische, bouwkundige en elektronische (OBE) beveiligingsmaatregelen ten minste op de volgende elementen:

 • Terreinafscheiding
 • Perimeter beveiliging
 • Terreinverlichting
 • Gevelverlichting
 • Deuren en ramen
 • Inbraakdetectie
 • Compartimentering
 • Alarmopvolging
 • Camerabewaking
 • Kluizen en waarde bergingen
 • Informatiebeveiliging
 • Calamiteiten

Welke stappen lopen wij door?

STAP 1 - Context bepalen

Als eerste stap brengen wij gezamenlijk jullie context in kaart. We willen weten wie jullie zijn en wat jullie doen. Het gaat onder meer om inzicht in:

— structuur van de organisatie, rollen en verantwoordelijkheden;

— beveiligingsvisie en -doelstellingen, en de aanwezige strategieën om deze te behalen;

— de cultuur van de organisatie; en

— normen en waarden die binnen de organisatie worden gehanteerd.

STAP 2 - Vaststellen risicocriteria

Samen zullen we criteria vast stellen aan de hand waarvan de belangrijkheid van een risico wordt beoordeeld. Bij de vaststelling van de risicocriteria behoren onder meer de volgende factoren in overweging te worden genomen:

— de aard van en het type oorzaken en gevolgen die zich kunnen voordoen;

— hoe het begrip ‘waarschijnlijkheid’ wordt gedefinieerd;

— het tijdbestek voor waarschijnlijkheid en/of gevolg(en); en

— het niveau waarop een risico aanvaardbaar of tolereerbaar wordt.

STAP 3 - Risico-identificatie

We bepalen samen welke criminaliteitsrisico's jullie lopen, de oorzaken daarvan, evenals de mogelijke gevolgen. Deze stap heeft tot doel een uitgebreid overzicht van risico’s te genereren op basis van gebeurtenissen die het behalen van jullie beveiligingsdoelstellingen kunnen bewerkstelligen, bevorderen, voorkomen, belemmeren, versnellen of vertragen. Naast identificatie van wat er kan gebeuren, is het nodig mogelijke oorzaken en scenario’s in overweging te nemen die laten zien wat de gevolgen kunnen zijn. Bij de risico-identificatie behoren personen te worden betrokken die over de geschikte kennis beschikken.

STAP 4 - Beoordeling van bestaande maatregelen

In deze stap gaan wij actief voor je aan de slag. Wij gaan bekijken in hoeverre de reeds aanwezige organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen aansluitend bij de in de stap hiervoor geïdentificeerde risico's. We kijken ook meteen in hoeverre deze maatregelen voldoen aan jullie verwachtingen en/of ambities.

STAP 5 - Evaluatie

Samen bespreken we de uitkomsten van het onderzoek. De bijbehorende rapportage geeft jullie de juiste informatie om te bepalen óf en, zo ja, welke aanpassingen jullie door willen gaan voeren.

STAP 6 - Implementatie maatregelen (optie)

De afgesproken beheersmaatregelen worden - al dan niet onder onze regie - geïmplementeerd. Het gaat hier veelal om het aanvragen van offertes/ het doen van aanbestedingen, beoordeling van offertes, planning en kwaliteit van de werkzaamheden. Door op dit proces controle te hebben en houden krijg je de maatregel die je verwacht, voor de prijs die je acceptabel vindt en die doet wat je nodig hebt.

Download de gratis checklist

Wanneer je controle wilt hebben over veiligheid, dan wil je weten of de aanwezige organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen (nog) voldoen aan de eisen, wensen en ambities. 

Maak gebruik van onze checklist, waarmee je met het doorlopen van een aantal vragen per beveiligingscomponent voor jezelf inzicht creëert in de staat van de getroffen beveiligingsmaatregelen die moeten beschermen tegen criminele incidenten.

Neem direct contact met ons op

"The balance between freedom and security is a delicate one."

- Mark Udall

arrow_drop_up arrow_drop_down