HIGH PERFORMANCE TEAM.

samen sterk. doel staat centraal.

Het 'High Performance Team' programma

Teams worden steeds belangrijker in organisaties. Een organisatie is kwetsbaar als deze te zeer van een of meerdere individuen afhankelijk is. In 'de lijn' bijvoorbeeld vergt het aansturen van een organisatie (onderdeel) dusdanige kennis uit de diverse functionele velden, dat hecht samenwerken essentieel is. Eigenlijk zijn teams (secties, units, projectteams, managementteams) de bouwstenen van moderne organisaties.

Bij veel bedrijven en organisaties verschillende groepen (heterogene samenstelling, bv: verkoop en technisch dienst) zowel op kantoor als daarbuiten is het HPT programma een uitstekende methode om medewerkers beter met elkaar te laten samenwerken voor optimale resultaten.

Doelgroep

Managementteams projectteams, afdelingen, afdelingen onderling etc. Bedrijven en organisaties van strategisch naar uitvoerend niveau in de publieke en private sector. De implementatie van HPTP is een top-down benadering wat inhoudt dat de betrokken manager(s) ook mee worden genomen in het traject. Dit is cruciaal voor het succes en acceptatie van het programma.

Resultaten

Na het traject:

 • Is het team in staat zichzelf op team niveau te reflecteren, evalueren en zich daarmee verder te ontwikkelen.
 • Houdt het team balans tussen taak- en relatiegerichte communicatie.
 • Werkt het team vanuit 1visie.
 • Geven (ontvangen) de individuele leden elkaar feedback en spreken zich uit.
 • Weet het team welke structuur er nodig is om een topteam te zijn.
 • Is het team in staat zich blijvend te ontwikkelen als team.
 • Is de cohesie binnen het team gevormd of versterkt.
 • Kan het team effectiever en efficiënter plannen, vergaderen en werken.
 • Is de motivatie en het vertrouwen versterkt binnen het team.
 • Wordt het positief merkbaar in product en/of klantencontact.
 • Is verbetering van kwaliteit van de organisatie missie zichtbaar.

  

Het programma

Het leertraject maakt van uw groep een topteam. Dit gaat uiteraard niet over 1 nacht ijs. Het is een proces wat wordt aangeleerd en waar de groep zelfsturend in wordt. CSO begeleid en coacht uw groep naar een hecht team dat zichzelf ontwikkelt. Het traject heeft als fundament de 7 skills van Team Resource Management (lees competenties):

 • Mission Analysis; de competentie om op korte en lange termijn actuele plannen te maken, te coördineren, toewijzen en monitoren.
 • (teamcommunicatie) uitwisselen van informatie, feedback antwoorden, ideeën en gevoelens (taak & relatiegericht)
 • Situational awareness; in een dynamische omgeving elementen kunnen onderkennen die van invloed (kunnen) zijn zowel extern als intern.
 • Assertiveness; communiceren van gevoelens, ideeën, zorgen en behoeftes op klare en directe wijze.
 • Leadership; gedeeld leiderschap, meta-leiderschap en zelfleiderschap (niet de manager alleen is verantwoordelijk, het team is verantwoordelijk)
 • Adaptability/flexibility; niet het sterkste of slimste team, maar het team wat zich het beste aanpast aan veranderingen wint
 • Decision making; het complexe dynamische proces van besluitvorming.

Deze 7 skills (competenties) vormen de “spinal core” van het team en zijn integraal met elkaar vervlochten.

Kosten

Dit is een maatwerk traject. De kosten worden aan de hand van uw specifieke wensen opgesteld.

Onze trainers

Onze trainer-coaches zijn ervaren opleiders van topteams.

Zij hebben hun ervaringen opgedaan bij speciale eenheden van defensie en politie en diverse veiligheidsregio’s.

Zij worden ondersteund door onze opleidingskundige waardoor deze ervaringen en skills ook worden onderbouwd met de theoretische kennis, wetenschappelijk onderzoek en literatuur.

De werkwijzen van onze trainers zijn vooral praktisch en pragmatisch te noemen. Hun enthousiasme neemt deelnemers mee en motiveert hen om te leren.