JE WONING 

GOED BEVEILIGD.

Wanneer jij het belangrijk vindt dat de beveiliging van jullie woonomgeving voldoet aan jullie eisen, wensen en verwachtingen, zodat jullie zorgeloos kunnen genieten.

JOUW OPTIES


Integraal advies over jullie veiligheid

Je wilt zeker weten dat jij, je gezin en jullie bezittingen beschermd zijn tegen criminele invloeden. Hiervoor wil je bevestiging dat jullie woonomgeving bestaat uit een juiste mix van beveiligingsmaatregelen die is afgestemd op jullie realistische risico’s.

Wij leveren jou het advies dat je nodig hebt om gemoedsrust te creëren. Onafhankelijk, ongezouten en met jullie belang voorop.

Stappenplan

STAP 1 - Context bepalen

Als eerste stap brengen wij gezamenlijk jullie context in kaart. We willen weten wie jullie zijn en hoe jullie leven. Het gaat onder meer om inzicht in:

— jullie gezinssamenstelling;

— jullie privéleven;

— jullie leefpatroon; en

— jullie werkomstandigheden.

STAP 2 - Vaststellen risicocriteria

Samen zullen we criteria vast stellen aan de hand waarvan de belangrijkheid van een risico wordt beoordeeld. Bij de vaststelling van de risicocriteria behoren onder meer de volgende factoren in overweging te worden genomen:

— de aard van en het type oorzaken en gevolgen die zich kunnen voordoen;

— hoe het begrip ‘waarschijnlijkheid’ wordt gedefinieerd;

— het tijdbestek voor waarschijnlijkheid en/of gevolg(en); en

— het niveau waarop een risico aanvaardbaar of tolereerbaar wordt.

STAP 3 - Risico-identificatie

We bepalen samen welke criminaliteitsrisico's jullie lopen, de oorzaken daarvan, evenals de mogelijke gevolgen. Deze stap heeft tot doel een uitgebreid overzicht van risico’s te genereren op basis van gebeurtenissen die het behalen van jullie beveiligingsdoelstellingen kunnen bewerkstelligen, bevorderen, voorkomen, belemmeren, versnellen of vertragen. Naast identificatie van wat er kan gebeuren, is het nodig mogelijke oorzaken en scenario’s in overweging te nemen die laten zien wat de gevolgen kunnen zijn.

STAP 4 - Beoordeling van bestaande maatregelen

In deze stap gaan wij actief voor je aan de slag. Wij gaan bekijken in hoeverre de reeds aanwezige organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen aansluitend bij de in de stap hiervoor geïdentificeerde risico's. We kijken ook meteen in hoeverre deze maatregelen voldoen aan jullie verwachtingen en/of ambities. 


Naast de evaluatie van de directe omgeving en omgeving van de woning, omvat deze beoordeling doorgaans de volgende aandachtsgebieden: terreinafscheiding, perimeter beveiliging, terreinverlichting, gevelverlichting, deuren en ramen, inbraakdetectie, compartimentering, alarmopvolging, camerabewaking, kluizen en waarde bergingen, informatiebeveiliging, calamiteiten en protocollen en procedures.

STAP 5 - Evaluatie

Samen bespreken we de uitkomsten van het onderzoek. De bijbehorende rapportage geeft jullie de juiste informatie om te bepalen óf en, zo ja, welke aanpassingen jullie door willen gaan voeren.

STAP 6 - Implementatie maatregelen (optie)

De afgesproken beheersmaatregelen worden - al dan niet onder onze regie - geïmplementeerd. Het gaat hier veelal om het aanvragen van offertes/ het doen van aanbestedingen, beoordeling van offertes, planning en kwaliteit van de werkzaamheden. Door op dit proces controle te hebben en houden krijg je de maatregel die je verwacht, voor de prijs die je acceptabel vindt en die doet wat je nodig hebt.

Prijstabel per woning

Intakegesprekken
Risicoanalyse
Beoordeling bestaande maatregelen
Adviesrapportage
Evaluatiegesprek
Implementatiebegeleiding
Jaarlijkse update schouw
Aanvullende diensten

<150 m2

€ 1250,-
2 uur
1 uur

2 uur

4 uur
1 uur
110,- per uur
950,- per schouw

125,- per uur

151 - 500 m2

€ 1990,-
2 uur
2 uur
3 uur
6 uur
1 uur
125,- per uur
1550,- per schouw
145,- per uur

>500 m2

€ 2250,-
2 uur
2 uur
4 uur
8 uur
1 uur
145,- per uur
1750,- per schouw
165,- per uur

Neem direct contact met ons op

"The balance between freedom and security is a delicate one."

- Mark Udall

Deze website gebruikt cookies
arrow_drop_up arrow_drop_down